صاحب امتیاز: عباس بهمن یار
آدرس: اصفهان- کاشان- خیابان رجایی- پاساژ طالبیان-طبقه همکف – فروشگاه دوربین میلاد
تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۶۲۶۵۸۲ – ۰۳۱۵۵۴۵۸۲۳۴
پست الكترونیكی: abbasbahmanyar at yahoo.com

کانال تلگرام فروشگاه میلاد
پربازدید ترین دوربین ها